Projekta vadītāja, programmas direktore

Akadēmiķe, filoloģijas zinātņu doktore, Daugavpils Universitātes profesore Maija Burima. Pedagoģiskā darba stāžs - vairāk kā 25 gadi. Vairāku latviešu valodas apguves programmu, mācību grāmatu, metodiku un trešo valstu valstspiederīgo integrācijas kursu autore.